Download

Mencari ...
Setinggi2 penghargaan dan ucapan terima kasih buat semua rakan komuniti yang terus menyokong aktiviti KPTTLUS. terutama sekali buat Rakan Pengurusan Channel LUS & Rakan Moderator Channel LUS selanjutnya SEMUA rakan-rakan yang menggunakan Jaluran / Jaringan PTT Channel Lebuhraya Utara-Selatan. Sekian, Terima Kasih. ( 43650|[LUS]|airbort )
11 June 2013

Kanun Keseksaan Malaysia ( Akta 574 )

Kanun Keseksaan Malaysia ( Akta 574 ) adalah suatu akta yang digubal bagi memboleh seseorang ini diseksa di atas kesabitan jenayah.


Ada dua perkara yang membolehkan kanun ini digunapakai :-


1.Seksaan bagi kesalahan yang dilakukan dalam Malaysia.

Tiap tiap orang bolehlah dikenakan seksaan dibawah Kanun ini dan tidak dibawah mana mana undang undang lain bagi tiap tiap perbuatan atau ketinggalan yang berlawan dengan peruntukannya yang dilakukannya di dalam Malaysia.


2.Seksaan bagi kesalahan yang dilakukan diluar Malaysia tetapi boleh disisi undang undang dibicarakan di dalam Malaysia.

Seseorang yang disisi undang undang kena dibicarakan kerana suatu kesalahan yang dilakukan di luar Malaysia hendaklah dibicarakan menurut peruntukan Kanun ini kerana apa apa perbuatan yang dilakukan di luar Malaysia sama seolah olah perbuatan itu dilakukan dalam Malaysia.


Baca lanjut DI SINI

0 komen:

Post a Comment

Terima kasih di atas kesudian anda menaip komen di sini . . .